باران باش و ببار و نپرس کاسه های خالی از آن کیست.(کوروش کبیر)

عکس متن دار خفن شاخ

موضوع : عکس متن دار

0 تا کنون ثبت شده است